Čtení pomáhá

Na konci letních prázdnin 2015 jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech I. ročník projektu Knihovny Dolanska 2015/2016. Ten je určen pro žáky, kteří již umí číst, tedy pro 2. třídy a vyšší, a je zaměřen na celorepublikový projekt Čtení pomáhá - více www.ctenipomaha.cz.

Cílem projektu Čtení pomáhá je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění textu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.-5. třída, 6.-9. třída, střední škola). V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih  k výběru a stále jsou doplňovány. Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Charity, na které mohou čtenáři přispívat, se vybírají ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery. Ročně projekt podpoří více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun. V každém okamžiku je v projektu k dispozici 8-10 charit.

 

  • 1. Pro děti jsou v Místní lidové knihovně Malechov připraveny k zapůjčení některé z vybraných knih pro 1.-5. třídu (na Web-katalogu MLK Malechov https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yDZF75cn4Sn3VbjDZCsSdn6IlvUOar1dFdo3Z4K501c/edit?pli=1#gid=0 jsou prožluceny). O vybrané knihy je možno požádat družinářku paní Bártovou Bohumilu každé pondělí. V případě velkého zájmu bude celý vybraný soubor přesunut do knihovny v Dolanech.
  • 2. Malí čtenář se musí samozřejmě s pomocí rodičů nebo knihovníka přihlásit na stránkách www.ctenipomaha.cz přes tlačítko "Jsem tu poprvé-registrace".

Důležité je potvrdit registraci na zvoleném mailu a hlavně je nutné si zapamatovat přihlašovací údaje.

  • 3. Po přihlášení vyhledá čtenář přečtenou knihu v odkazu Knihy, po rozkliknutí se zpřístupní tlačítko "Otestovat tuto knihu". Na každý test je časový limit 5 minut, každou knihu je možné testovat pouze třikrát, po třetím neúspěšném pokusu se test zablokuje a je možno se k němu vrátit až za týden. Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně, po úspěšném testu již nelze test opakovat.
  • 4. Následně se zpřístupní "Zápis do čtenářského deníčku", kde je možno si poznamenat své poznámky k přečtené knize.

   

  • 5. Za každý úspěšně splněný test získá čtenář kredit 50 korun, ten může věnovat vybrané Charitě přes odkaz "Prohlédni si seznam charit". Ke konci prázdnin 2015 je možno přispívat potvrzením na tlačítko "Přispěj" na následující charity:

                      - Abilympiáda 2015

                      - Prima prázdniny

                      - Dan

                      - Tvořivý Hackathon

                      - Když chybí pohlazení

                      - Když film pomáhá

                      - Ani učitel neví všechno

                      - Maraton čtení 2015

                     - Zázračné křeslo

Čtenář může však nasbírat více kreditu splněním dalších testů a celý objem kreditů pak může libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě.

 

V prvních dnech nového školního roku obdržely děti seznamující letáčky, kde je zopakován výše uvedený postup a kde je uveden seznam knih, které jsou připraveny v Místní lidové knihovně v Malechově.

 

Všem čtenářům s dobrým srdcem přejeme hodně pěkných chvil nad knihou.

Čtení pomáhá 2016

I ve školním roce 2016/2017 jsme pro druhý a vyšší ročníky připravili projekt Čtení pomáhá - viz. letáček.