Vítejte na našem webu

 

Web je určen pro žáky Základní školy v Dolanech u Klatov.

 

Projekt nultého ročníku byl nazván Škola naruby 2014/2015 a organizoval se v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Na tento ročník navázala Škola naruby 2015/2016 a Škola naruby 2016/2017, která byla stejně jako v minulém ročníku zakončena Pasováním rytířů řádu čtení v červnu 2017.

 

Na konci letních prázdnin 2015 jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech I. ročník projektu Čtení pomáhá 2015/2016. Ten je určen pro žáky, kteří již umí číst, tedy pro 2. třídy a vyšší, a je zaměřen na celorepublikový projekt Čtení pomáhá - více www.ctenipomaha.cz. Pro r. 2017 jsme připravili již III. ročník tohoto projektu.

 

Na jaře 2016 se poprvé nocovalo v knihovně s Andersenem.  Nocování jsme si zopakovali i v r. 2017.

 

Na konci školního roku 2016 jsme předložili nejen dětem ale i dospělákům Čtenářskou výzvu. Podmínky čtenářské výzvy pro r. 2017 naleznete na www.ctenarskavyzva.cz .

 

Knihovny se také na jaře 2017 zapojily do IV. ročníku soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech opět připravily sérii přednášek pro žáky ZŠ v Dolanech u Klatov.

 

Všem čtenářům s dobrým srdcem přejeme hodně pěkných chvil nad knihou.

 

 

3. dolanská Noc s Andersenem


V těchto dnech žáci druhého a pátého ročníku obdrží přihlášky na naše třetí nocování s Andersenem v prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v pátek 6. dubna a v sobotu 7. dubna 2018. Pokud se přihlásí méně než 20 dětí, bude přenocování nabídnuto i žákům 3. a 4. třídy. Letos nocujeme s pejskem a kočičkou z knížky Povídání o pejskovi a kočičce a připomeneme si 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček.


III. ročník projektů Škola naruby a Čtení pomáhá

 

4. září 2017 zasedli do školních lavic naší školy čerství prvňáčci a z těch loňských se už stali druháčkové.

Pro žáky 1. třídy jsme připravili pokračování projektu Škola naruby. O co se jedná a co vás čeká, si můžete přečíst v záložce Škola naruby 2014, Škola naruby 2015 nebo Škola naruby 2016 na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz. Deníčky spolu s letáky obdrží prvňáčkové od družinářky p. Bártové Bohumily ve dnech po 10. 9. 2017.

Druháčkové kromě práva zúčastnit se Noci s Andersenem v březnu 2018 dostanou nabídku na zapojení se do projektu Čtení pomáhá ve formě letáčku. Podrobnější pokyny také můžete naleznout v záložce Čtení pomáhá na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz.

Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 2017


Na začátku února 2018 jsme obdrželi volné dětské vstupenky pro všech 23 dětí ZŠ v Dolanech u Klatov, které splnily podmínky soutěže se ZOO Plzeň. Gratulujeme také nejrychlejšímu čtenáři - Marku Beranovi.

 

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Vážení,

v příloze Vám posíláme požadovaný počet dárkových vstupenek a diplom pro dětského čtenáře, který jako první splnil podmínky soutěže. Pokud jste uvedli jeho jméno, je na něm uvedeno, pokud ne,posíláme Vám diplom bianko.

Vyřiďte vítězi naše upřímné blahopřání a všem ostatním úspěšným účastníkům soutěže přání, aby se jim při návštěvě v Zoologické a botanické zahradě líbilo.

Vaší knihovně děkujeme za účast a práci spojenou s administrativou. Můžeme Vám sdělit, že v roce 2017 se do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo zapojilo 35 knihoven z Plzeňského a Karlovarského kraje, tedy přesně o deset více než v roce předchozím. Máme radost, že v Plzeňském kraji pronikla i do malých obecních knihoven. Počet  úspěšných dětských čtenářů byl naopak úplně stejný, dárkové vstupenky získá 258 dětí. Potěšil nás rovněž zájem několika knihoven ze Středočeksého kraje zúčastnit se dalšího ročníku.

Současně s předáním cen Vám můžeme sdělit, že v březnu vyhlásíme jubilejní V. ročník soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo. Pokud chcete v soutěžení pokračovat i v tomto roce, můžete se už začít organizačně připravovat.

Pokud některým z Vás připadalo čekání na vstupenky a diplom dlouhé, omlouváme se, ale některé knihovny nám zaslaly podklady až v posledních lednových dnech. Poněvadž jsou i dárkové vstupenky cenina, nechtěli jsme jejich distribuci dělit do několika etap.

Za organizátory s pozdravem

Ing. František Hykeš

výkonný tajemník Sdružení IRIS


V Plzni 31. ledna 2018