Vítejte na našem webu

 

Web je určen pro žáky Základní školy v Dolanech u Klatov.

 

Projekt nultého ročníku byl nazván Škola naruby 2014/2015 a organizoval se v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Na tento ročník navázala Škola naruby 2015/2016, Škola naruby 2016/2017 a Škola naruby 2017/2018, která byla stejně jako v minulých ročnících zakončena Pasováním rytířů řádu čtení v červnu 2018.

 

Na konci letních prázdnin 2015 jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech I. ročník projektu Čtení pomáhá 2015/2016. Ten je určen pro žáky, kteří již umí číst, tedy pro 2. třídy a vyšší, a je zaměřen na celorepublikový projekt Čtení pomáhá - více www.ctenipomaha.cz. Pro r. 2018 jsme připravili již IV. ročník tohoto projektu.

 

Na jaře 2016 se poprvé nocovalo v knihovně s Andersenem.  Nocování jsme si zopakovali v r. 2017 i v r. 2018.

 

Na konci školního roku 2016 jsme předložili nejen dětem ale i dospělákům Čtenářskou výzvu. Podmínky čtenářské výzvy pro r. 2017 naleznete na www.ctenarskavyzva.cz .

 

Knihovny se také na jaře 2017 a na jaře 2018 zapojily do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech opět připravily sérii přednášek pro žáky ZŠ v Dolanech u Klatov.

 

Všem čtenářům s dobrým srdcem přejeme hodně pěkných chvil nad knihou.

 

 

IV. ročník projektů Škola naruby a Čtení pomáhá

 

3. září 2018 zasedli do školních lavic naší školy čerství prvňáčci a z těch loňských se už stali druháčkové.

Pro žáky 1. třídy jsme připravili pokračování projektu Škola naruby. O co se jedná a co vás čeká, si můžete přečíst v záložce Škola naruby 2014, Škola naruby 2015 Škola naruby 2016 nebo Škola naruby 2017 na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz. Deníčky spolu s letáky obdrží prvňáčkové ve dnech po 1.10.2018.

Druháčkové kromě práva zúčastnit se Noci s Andersenem v březnu/dubnu 2019 dostanou nabídku na zapojení se do projektu Čtení pomáhá ve formě letáčku. Podrobnější pokyny také můžete naleznout v záložce Čtení pomáhá na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz.

Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 2018

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři knihoven Dolanska (Dolany, Svrčovec, Malechov, Řakom) ve věku 6–15 let od 1.3.2018 do 20.12.2018.

Každému  účastníkovi  je přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček  (viz. vnitřní část brožury). 

Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě (nejen knihy naučné, ale i příběhy   nebo  pohádky  o  přírodě).  Půjčí-li  si  jich  více, z  hlediska  pravidel  soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Knihovnice postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Průkazku   si   každý   soutěžící  střeží jako oko v hlavě a předloží jí knihovnici při výpůjčce knihy o přírodě.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček, nejdéle 20.12.2018, čtenáři   odevzdají   soutěžní   průkazky na obecním úřadu a knihovnice pošle elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2019.

 

Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá  jednu  volnou  vstupenku  k  jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady.

Čtenář, který splnil podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a botanické zahrady a Sdružení IRIS ještě dárek.

PS: v r. 2018 obdrželo volnou dětskou vstupenku do Zoologické a botanické zahrady města Plzeň 23 žáků ZŠ Dolany.