Pasování rytířů řádu čtení 2017

29.05.2017 12:58

Dovolujeme si pozvat prvňáčky Základní školy v Dolanech u Klatov a jejich rodiče, prarodiče, další příbuzné a kamarády na pasování rytíře řádu čtení, které se uskuteční


v úterý dne 6.6.2017 od 13.30 hod v prostorách Místní lidové knihovny

                      v Dolanech v budově obecního úřadu.