Přednášky pro děti ZŠ Dolany u Klatov

21.03.2016 12:01

Dnes 21. 3. 2016 pořádaly Knihovny Dolanska přednášky pro žáky ZŠ Dolany u Klatov. Pro 1. a 2. třídu jsme připravily povídání Z deníku kocoura Modroočka. Děti vyráběly hračky pro koťata z novinového papíru nebo hledaly kočku siamskou v encyklopedii a dokonce si vyzkoušely prolézání děr jako kočky. Starší kamarádi z 3. až 5. třídy si povídali o tom, jak vzniká kniha - od nápadu pana spisovatele v hlavě až po vytištění knihy v tiskárně. Navštívila nás také paní spisovatelka Papoušková, na jejímž textu si děti vyzkoušely korekturu odbornou i jazykovou. Na závěr děti opravovaly popletenou pohádku O perníkové chaloupce.

Velký dík patří p. Freiové Martě z Městské knihovny v Klatovech, která obě dvě přednášky připravila a zrealizovala.