Příprava I. ročníku Knihovny Dolanska 2015/2016

21.08.2015 13:59
Ve spolupráci s Městskou knihovou v Klatovech připravujeme I. ročník Knihovny Dolanska 2015/2016. Další informace obdrží naši malí čtenáři v letáčku na začátku školního roku.