Naše první Noc s Andersenem je již za námi 

 

Letos historicky poprvé se knihovny na území Dolanska (Dolany u Klatov) zapojily do akce Noc s Andersenem. Přestože příchod byl pro nocležníky naplánován na pátek 1. dubna 2016 mezi 18.00 a 18.30 hod, téměř všichni dorazili již v 18.00 hod. Na zahřátí jsme si dali pár hádanek. V tuto dobu nás navštívila paní redaktorka z Klatovského deníku, která nám kromě pořízení několika fotografií pomohla s řešením hádanek.

 

Po zahájení jsme si stanovili pravidla chování při nocování v knihovně (např. nesmíme křičet, abychom neprobudili našeho stařičkého skřítka knihovníčka). V tajence nám vyšlo slovo „Andersen“, chvíli jsme si o spisovateli Hansu Christianovi Andersenovi povídali. Představili jsme si i projekt Noc s Andersenem, a pak se vydali sázet Pohádkovník Andersenenův.

 


 

 

Cestou zpátky jsme se proběhli po dolanské návsi, a protože nám vyhládlo, rozbalili jsme si večeře od maminek. Tu jsme doplnili darovanými banány a výbornými palačinkami.

 

Po večeři nás čekala první velká soutěž „Dolansko hledá čtenáře“. Z řad žáků jednotlivých tříd jsme si vybrali čtyřčlennou porotu. Postupně se nám představili soutěžící v kategorii mladších (2. a 3. třída) a starších čtenářů (4. a 5. třída). Někteří ze soutěžících si získali u poroty plusové body za ukázkově vedené čtenářské deníčky, jiní povyprávěli o poslední přečtené knížce. Mladší čtenáři pak předvedli své čtenářské dovednosti při četbě knihy „Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc“ a ti starší nám přiblížili život pušíků z knihy „Pušíci jsou tady“. V kategorii mladších medaily za první místo získala Nikolka Šťastná, druhé místo patří Marušce Ištványiové a třetí místo obsadil Martínek Dio. V kategorii starších se porotě nejvíce líbila Anetka Augustinová, druhé místo získala Sabinka Rohrbacherové a třetí Adámek Augustin.

 

Po skončení soutěže jsme se rozdělili na dvě skupiny. První po vzoru Hanse Christiana Andersena připravila loutkové představení Jeníček a Mařenka. Tématem letošní Noci s Andersenem byla pohádka Malá mořská víla. Protože Česká republika nemá moře, navštívila naše loutkové představení pravá Rusalka bledá z Chudenic (loutku jsme si zapůjčili z místní loutkoherecké scény). Druhá skupina mezitím vyslechla zpracování pohádky Malá mořská víla od Walta Disneyho a přilepením vystřižených omalovánek na špejli si vyrobila své papírové loutky.

 

Po skončení loutkového představení jsme již dávno přesáhli večerku stanovenou na 22. hod, proto jsme si rychle vyčistili zoubky, rozbalili spacáky a na pár okamžiků se zaposlouchali do audiopohádky Malá mořská víla od H. CH. Andersena v podání herce Ladislava Freje. 

 

I když knihovnice vyhlásila soutěž „O Šípkovou Růženku“ (tedy kdo nejdřív usne), šustění spacáků se linulo budovou až do 1.00 hod. po půlnoci, následný spánek byl občasně přerušován návštěvami toalet. V 6.00 hod v sobotu 2. dubna 2016 se začali probouzet první nocležníci. Ke snídani jsme si dali výborné výtvory našich maminek, za které dodatečně děkujeme.

 

Ještě než jsme se v 8.00 hod začali rozcházet do svých domovů, dostali jsme všichni Pamětní list s pohlednicí a podepsali se do naší Pamětní knihy. Zbylý čas do příchodu rodičů jsme vyplnili hraním her a luštěním křížovek.

 

Všem se nám noc v knihovně moc líbila a potěšil nás slib knihovnice a jejích pomocnic, že si tuto akci příští rok znovu zopakujeme.

 

PS od knihovnice: Ale opravdu až za rok … :-)

                           A věci zapomenuté je možno si vyzvednout od pondělka na obecním úřadu.... :-)))

 

 

Dolanská noc s Andersenem 1. - 2. 4 .2016

 

V nejbližších dnech obdrží žáci 2. a 5. ročníku Základní školy v Dolanech letáček na historicky první nocování v knihovně na území obce Dolany. Protože se jedná o zkušební ročník, určili jsme počet nocujících dětí na 20 a prvotně oslovíme děti z 2. třídy (které se zúčastnily projektu Škola naruby) a děti z 5. ročníku (které již příští rok nebudou mít šanci se této akce zúčastnit). Pokud se akce povede, chtěli bychom jí zopakovat i v následujících letech tak, aby byla možnost nabídnout nocování všem dětem alespoň jedenkrát v průběhu jejich 5-leté školní docházky.     

 

Nocovat budeme v nových prostorách knihovny v budově Obecního úřadu v Dolanech. Naše dobrodružství začně 1. 4. 2016 od 18.00 hod. Další pokyny naleznete v přiloženém letáčku BrožuraNsA2016.pdf

Napsali o nás - pod následujícím odkazem si můžete přečíst článek z Klatovského deníku, kde mimo jiné zmiňují Dolanskou Noc s Andersenem -

doc20160404150200.pdf