Výtah z projektu "Celé Česko čte dětem"

 

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Američana Jima Trelease. Jako bestseller byla přeložena do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jmenuje se "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání).

 

Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu publiku. Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský vliv - rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí, když se stane rituálem.

Treleasovy krásné myšlenky přenesla do své země koncem devadesátých let manželka polského velvyslance v USA Irena Koźmińska. Od roku 2001 vede v Polsku velmi dynamickou a silnou celostátní kampaň.

 

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která osmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

 

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

 

 

                            

                                   https://celeceskoctedetem.cz/

                      https://www.ikaros.cz/program-skola-naruby

 

Pravidelné předčítání od nejmladšího věku pomáhá k rozvoji fantazie, rychlejšímu rozvoji osobnosti a k postupnému získávání pozitivní závislosti na knize. Vlastní čtení pak k rozvíjení slovní zásoby a umění komunikace. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Ale pozor, není pravdou, že děti, které již umí číst, to nepotřebují. Zvládnutí čtení a požitek, který četba přináší, jsou docela něco jiného. Skládat písmenka ve slova a věty je pro malého čtenáře natolik obtížné, že často vnímat text je nad jeho síly. K dobrému zvládnutí textu, tak aby ho mohlo vnímat přednostně, se dítě dopracuje okolo desíti let věku. Ale ani tehdy se nemá s předčítáním skončit. Vždyť při tomto rodinném rituálu probíhá krom přijímání informací ještě něco dalšího. Dítě si s rodičem vytváří intimní chvilku a bát se v tátově nebo mámině náruči je příjemné. Ze společného předčítání na dobrou noc se může stát večerní rituál, na který se těší nejen děti, ale i rodiče.

 

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

 

 

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN!

 

 

 

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

 

 

 

Pravidelné čtení dítěti:

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 •  vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 •  podporuje psychický rozvoj dítěte;
 •  posiluje jeho sebevědomí;
 •  rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 •  formuje čtecí a písemné návyky;
 •  učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 •  rozvíjí představivost;
 •  zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 •  trénuje paměť;
 •  přináší všeobecné znalosti;
 •  ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 •  učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 •  rozvíjí smysl pro humor;
 •  je výbornou zábavou;
 •  zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 •  je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 •  chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 •  je prevencí patologických jevů;
 •  formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 •  je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.