Škola naruby 2014/2015

Projekt Škola naruby 2014/2015 je v rámci kampaně Celé Česko čte dětem  určen pro žáky Základní školy v Dolanech u Klatov.

 

Projekt vznikl díky KLUBKU SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje a podporuje celostátní kampaň Celé Česko čte dětem https://www.celeceskoctedetem.cz/. Akcí chceme oslovit nejen děti, ale hlavně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu a připravili jsme pro ně tyto deníčky. Do nich mohou rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí (třeba paní družinářka nebo knihovnice) zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim jejich výkon oznámkuje, přidělí usměvavého nebo mračícího se smajlíka (nebo jiné značení, na kterém se s dítětem domluvíte), přidá poznámku typu "tatínek zase usnul ....". V deníčku je i místo na obrázek vztahující se k přečtenému příběhu nebo k prostředí, ve kterém se četlo.

Škola naruby

Vydáno za finanční podpory firmy SKANSKA

 

 

Dojmy z přečtených knih si mohou "čtecí rodiny" sdělovat na tomto webíku, ty zajímavé doporučit ostatním a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním trhu. Projekt byl zahájen v březnu 2008 a doposud bylo vytištěno cca 20 000 deníčků, které byly a budou distribuovány do knihoven i základních škol. Pro velký zájem projekt pokračoval i v roce 2011. Protože knihovny Dolanska se do tohoto projektu zapojily až v r. 2014, bylo velice obtížné deníčky sehnat. Nicméně za finanční pomoci obecního úřad se to povedlo (cena jednoho deníčku se pohybuje okolo 15,00 Kč + poštovné, prvňáčkové je obdrželi zdarma).

 

Čtenářské deníčky obdrželi prvňáčci v nejbližších dnech v družině. V družině si také děti občas o tomto projektu a zážitcích s ním spojených budou povídat.

V druhém pololetí očekáváme, že se situace obrátí a dětičky začnou číst rodičům. I tehdy můžete v projektu pokračovat.

 

POZOR: Cílem této akce není přidělat rodičům další práci a zatížit dítě dalším domácím úkolem. Prioritou je seznámit širokou veřejnost s projektem "Celé Česko čte dětem" a přilákat děti do knihovny. Nikdo z rodičů ani dětí nebude pranýřován, pokud čtenářský deníček založí na dno nejspodnějšího šuplíku (jen prosím do diskuze nepište, že letěl do kamen, to by nás knihovnice velice mrzelo).

Zcela postačí, pokud již nyní dětem čtete pohádky před spaním. Nemusíte ani číst celých 20 minut, nemusí to být ani denně. Projekt bude probíhat celý školní rok, takže se můžete zapojit až od října, druhého pololetí ... Nebudeme mít ani vítěze ani poraženého, nejedná se o závody, kdo přečte nejvíce knížek.

 

Nyní v září 2014 máme vizi, že bychom cca v červnu 2015 uspořádali pasování čtenářů. Byť je červen ještě daleko, ubezpečujeme, že pokud se pasování uskuteční, budeme pasovat i dětičky, které se projektu nezúčastnily.

 

Všem tedy přejeme příjemné zážitky u knížek, které prožijete s Vašimi dětmi.

Kontrola deníčků I.

V týdnu od 17. do 21. listopadu 2014 jsme požádali děti o nahlédnutí do deníčku - viz. fotogalerie a anketa Účast. 26. listopadu 2014 byl projekt prezentován na Poradě neprofesionálních knihovníků Měské knihovny Klatovy, děti, které v kontrolním týdnu zapůjčily deníčky k nahlédnutí, obdržely pexeso Městské knihovny Klatovy.


 

Kontrola deníčků II.

V týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2015 proběhla druhá kontrola deníčků. Všechny děti dostaly za své vzorně vedené deníčky velkou jedničku s hvězdičkou a záložku do knížky, tentokrát na téma "Tátové čtou dětem".

  

Návštěva Místní lidové knihovny v Malechově

19. 5. 2015 se prvňáčci s družinou vydali na návštěvu do knihovny v Malechově. Tam už na ně čekala knihovnice. Dorazilo 12 dětí a spolu s paní knihovnicí a paní družinářkou se sotva vešli do 11 m2, které obývá místní knihovna.

Jako první na ně čekalo překvapení v podobě záložek do knížky a sladká odměna. Po prohlídce knihovny si děti mohly nakreslit obrázek dle své fantazie a vybrat si časopis IRIS (měsíčník ZOO Plzeň). Některé děti si zapůjčily i knihy k přečtení (prosíme vrátit p. družinářce do 4. 6. 2015 - děkujeme).

A pak už čekala jen jízda zpět autobusem - více viz. fotogalerie.

 

Pozvánka na pasování rytíře řádu čtení

Milí prvňáčkové, dovolujeme si vás pozvat na pasování rytíře řádu čtení, které se uskuteční v rámci družiny v úterý dne 16. 6. 2015 od 13.30 hodin v nových prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v budově obecního úřadu.  

Pasování Rytířů řádu čtení

 

16. 6. 2015 v 13.30 hod. byli naši prvňáčci pasováni na Rytíře řádu čtení. Pasování proběhlo v nových prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v budově nového obecního úřadu. Nově vybavená místnost byla vyzdobena výrobky dětí ze školky (jsou moc krásné a děkujeme za ně). Prvňáčci s družinou a paní družinářkou Bártovou přišli již ve čtvrt na dvě. Už pro ně byly připraveny omalovánky s tématikou Knihovna, pastelky a čisté papíry, které budou podkladem pro koláž s názvem "Naše knihovna".

 

Hned za nimi dorazila paní ředitelka Zdeňka Buršíková z Městské knihovny v Klatovech a paní Marie Frančíková, která má na starosti neprofesionální knihovny, a také paní ředitelka místní základní školy Mgr. Jaroslava Hodková. 

 

Přesně v 13.30 hod jsme začali. Nejdřív jsme jim pokládali "záludné" otázky: Kdo navštívil knihovnu v Malechově? Co jsme si tam slíbili? Už umíte všichni číst? Kdo vás to naučil? Chodíte si půjčovat knihy do knihovny v Dolanech? A s kým? Na všechny otázky jsme dostali odpovědi a mohli jsme začít s poděkováním:

- Mgr. Jaroslavě Hodkové - jejich paní učitelce, za to, že je naučila všechna písmenka (podle paní učitelky je to však především zásluha dětí),

- družinářkám p. Votípkové Ireně a Bártové Bohumile, že s nimi chodily celý rok do knihovny,

- starostovi obce Ing. Václavovi Zemanovi a zaměstnankyním obecního úřadu p. Haně Rohrbacherové a p. Haně Bártové, že celý projekt finančně a organizačně podpořili,

- paní ředitelce Městské knihovny v Klatovech Zdeňce Buršíkové a paní Marii Frančíkové, které v průběhu projektu a i na pasování darovali spoustu věcných cen,

- a v poslední řadě dolanské knihovnici Janě Valešové, že nám propůjčila nové prostory na pasování.

 

Dětem pak byl přečten následující slib:

 

"Ve jménu pohádek, románů a básní,

jménem všech literárních hrdinů a světů,

za všechny spisovatle, knihovníky a učitele

vás pasuji na ČTENÁŘE.

Mějte v úctě slovo, ochraňujte knížky

a statečně a čestně jako rytíř

se bijte za všechno dobré,

co je v nich napsáno."

                                                               

Nejdřív děvčata a pak i chlapci po jednom přistupovali ke knihovnici, položením ruky a pronesením "Slibuji" slíbili, že se budou snažit naplnit slova přísahy, byli ošerpováni a dostali diplom, knihu Kvak a Žbluňk od jara do vánoc od Arnolda Lobela z edice První čtení s věnováním a tašku s překvapením od Městské knihovny v Klatovech. Za čtvrthodinku bylo po všem. Pasování se nemohli zúčastnit dva nemocní spolužáci, pasováni na Rytíře řádu čtení budou dodatečně. Ke knihám patří i materiál, jehož odkaz jsme nahráli do posledních Novinek. Děti slíbily paní učitelce, že knihu do 1. září pořádně přečtou a pokud budou mít přístup k internetu, úkoly splní.  


                                                                 
 

 

Děti pak domalovaly omalovánky a hosté si prohlédli celý obecní úřad.

 

Každý správný Rytíř řádu čtení ví, která pohádková bytost žije v knihovně. Víte to také? Ano, jsou to skřítci knihovníčkové. Proto se v knihovnách musite chovat tiše, abyste je nevyplašili. V dolanské knihovně se usídlil jeden stařičký skřítek knihovníček a na návštěvu za ním v tento slavný den přijel i skřítek malechovský. Děti oba bez problémů našly, protože se jako správní návštěvníci knihovny chovaly tiše. 

 

Potom už zbylo jen zamávat a vrátit se zpátky do družiny. A na Vás čekají fotky ve fotogalerii. 

"Naše knihovna"

 

Na pasování čtenářů 2015 děti vymalovaly tolik omalovánek, že nakonec zbyl materiál na dvě koláže.

 

 


 

Jedna bude pověšena v knihovně v Dolanech a druhá v Malechově. 

 

Plánované návštěvy Místní lidové knihovny v Dolanech

Dětičky v rámci družiny mají možnost jednou měsíčně navštívit knihovnu v Dolanech. Prosíme děti a rodiče, aby v následujícím termínu nezapomněly vrátit půjčené knihy.

  • 9.10.2014
  • 28.11.2014
  • 18.12.2014
  • 21.1.2015
  • 2.2015
  • 3.2015
  • 23.4.2015
  • 14.5.2015
  • 4.6.2015
  • 25.6.2015

Napsali o nás