Škola naruby 2015/2016

Nabídka pokračování projektu Škola naruby a Pasování rytířů řádu čtení 2015/2016

 

Na základě hlasování v anketě ke konci letních prázdnin 2015 zvažujeme v roce 2015/2016 pokračování projektu Škola naruby. Prvňáčkové v nejbližších dnech obdrží následující skládačku, kde rodiče naleznou pokyny a dotazník. V případě zájmu prosíme předat vyplněné dotazníky družinářce paní Bártové Bohumile nejbližší pondělí. Na základě vyplněných dotazníků obecní úřad objedná Čtenářské deníčky. 

Čtenáři, kteří se zúčastnili tohoto projektu ve školním roce 2014/2015, samozřejmě mohou v zápisech nadále pokračovat.

Současně nám obecní úřad předběžně odsouhlasil Pasování rytířů řádu čtení cca na přelomu května - června 2016. Pasováni budou i prvňáčci, kteří se projektu Škola naruby nezúčastní.

Pozvánka na pasování rytířů Řádu čtení 2016

 

Dovolujeme si tímto pozvat prvňáčky místní základní školy, jejich rodiče, prarodiče, ostatní příbuzné a kamarády na pasování rytířů Řádu čtení, které se uskuteční

v sobotu 4. června 2016 od 10.00 hod

v prostorách dolanské knihovny v budově obecního úřadu.

Pasování rytířů řádu čtení 2016


 

Rytíři řádu čtení 2016 Vám přejí krásné léto.