Škola naruby 2016/2017

II. ročník projektů Škola naruby a Čtení pomáhá

 

1. září 2016 zasedli do školních lavic naší školy čerství prvňáčci a z těch loňských se už stali druháčkové.

Pro žáky 1. třídy jsme připravili pokračování projektu Škola naruby.  O co se jedná a co vás čeká, si můžete přečíst v záložce Škola naruby 2014 nebo Škola naruby 2015 na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz. Deníčky spolu s letáky obdrží prvňáčkové od družinářky p. Bártové Bohumily ve dnech po 16. 9. 2016.

Druháčkové kromě práva zúčastnit se Noci s Andersenem na přelomu března a dubna 2017 dostanou nabídku na zapojení se do projektu Čtení pomáhá ve formě letáčku. Podrobnější pokyny také můžete naleznout v záložce Čtení pomáhá na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz.

Pozvánka na pasování rytířů řádu čtení 2017

 

dovolujeme si Vás pozvat na pasování rytíře řádu čtení 2017, které se uskuteční

                            v úterý dne 6.6.2017 od 13.30 hod.

v prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v budově obecního úřadu.

 

                

Pasování rytířů řádu čtení 2017

 

V úterý 6.6.2017 proběhlo Pasování rytířů řádu čtení 2017.

 

Poděkování tentokrát patří paní ředitelce Mgr. Jaroslavě Hodkové, družinářce paní Bohumile Bártové, obecnímu úřadu za finanční podporu, dolanské knihovnici paní Janě Valešové a pomocníkům při pasování Adélce Kozákové, Terezce Vančurové a Nikolce Šťastné. Rytířům přejeme krásné zážitky s knihami.


Rytíři řádu čtení 2017 a Knihovny Dolanska Vám přejí krásné léto ...