Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 2017Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři knihoven Dolanska (Dolany, Svrčovec, Malechov, Řakom) ve věku 6–15 let od 13.3.2017 do 20.12.2017.

Každému  účastníkovi  je přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček (viz. vnitřní část brožury).

Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě (nejen knihy naučné, ale i příběhy   nebo  pohádky  o  přírodě).  Půjčí-li  si  jich  více, z  hlediska  pravidel  soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Knihovnice postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Průkazku   si   každý   soutěžící  střeží jako oko v hlavě a předloží jí knihovnici při výpůjčce knihy o přírodě.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček, nejdéle 20.12.2017,    čtenáři   odevzdají   soutěžní   průkazky na obecním úřadu a knihovnice pošle elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2018.


Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá  jednu  volnou  vstupenku  k  jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady.

Čtenář, který splnil podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a botanické zahrady a Sdružení IRIS ještě dárek.


 

Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 2017

 

Na začátku února 2018 jsme obdrželi volné dětské vstupenky pro všech 23 dětí ZŠ v Dolanech u Klatov, které splnily podmínky soutěže se ZOO Plzeň. Gratulujeme také nejrychlejšímu čtenáři - Marku Beranovi.

 

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Vážení,

v příloze Vám posíláme požadovaný počet dárkových vstupenek a diplom pro dětského čtenáře, který jako první splnil podmínky soutěže. Pokud jste uvedli jeho jméno, je na něm uvedeno, pokud ne,posíláme Vám diplom bianko.

Vyřiďte vítězi naše upřímné blahopřání a všem ostatním úspěšným účastníkům soutěže přání, aby se jim při návštěvě v Zoologické a botanické zahradě líbilo.

Vaší knihovně děkujeme za účast a práci spojenou s administrativou. Můžeme Vám sdělit, že v roce 2017 se do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo zapojilo 35 knihoven z Plzeňského a Karlovarského kraje, tedy přesně o deset více než v roce předchozím. Máme radost, že v Plzeňském kraji pronikla i do malých obecních knihoven. Počet  úspěšných dětských čtenářů byl naopak úplně stejný, dárkové vstupenky získá 258 dětí. Potěšil nás rovněž zájem několika knihoven ze Středočeksého kraje zúčastnit se dalšího ročníku.

Současně s předáním cen Vám můžeme sdělit, že v březnu vyhlásíme jubilejní V. ročník soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo. Pokud chcete v soutěžení pokračovat i v tomto roce, můžete se už začít organizačně připravovat.

Pokud některým z Vás připadalo čekání na vstupenky a diplom dlouhé, omlouváme se, ale některé knihovny nám zaslaly podklady až v posledních lednových dnech. Poněvadž jsou i dárkové vstupenky cenina, nechtěli jsme jejich distribuci dělit do několika etap.

Za organizátory s pozdravem

Ing. František Hykeš

výkonný tajemník Sdružení IRIS

 

V Plzni 31. ledna 2018