Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 2018

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři knihoven Dolanska (Dolany, Svrčovec, Malechov, Řakom) ve věku 6–15 let od 1.3.2018 do 20.12.2018.

Každému  účastníkovi  je přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček (viz. vnitřní část brožury).

Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě (nejen knihy naučné, ale i příběhy   nebo  pohádky  o  přírodě).  Půjčí-li  si  jich  více, z  hlediska  pravidel  soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Knihovnice postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Průkazku   si   každý   soutěžící  střeží jako oko v hlavě a předloží jí knihovnici při výpůjčce knihy o přírodě.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček, nejdéle 20.12.2018, čtenáři   odevzdají   soutěžní   průkazky na obecním úřadu a knihovnice pošle elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2019.

Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá  jednu  volnou  vstupenku  k  jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady.

Čtenář, který splnil podmínky soutěže jako první, dostane od ZOO a botanické zahrady a Sdružení IRIS ještě dárek.

 

PS: v r. 2018 obdrželo volnou dětskou vstupenku do Zoologické a botanické zahrady města Plzeň 23 žáků ZŠ Dolany. 

PSS: soutěž zdárně dokončilo 41 žáků ZŠ Dolany. 

V. ročník čtenářské soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO"

V tomto týdnu jsme obdrželi vstupenky pro 41 žádků ZŠ v Dolanech, kteří zdárně dokončily čtenářskou soutěž "Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO". V r. 2018 se konal již V. ročník soutěže, kterou pořádá Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. Za vstupenky děkujeme a gratulujeme za první místo sl. Marii-Anně Ištványiové.