Upozorňujeme účastníky našich akcí, že jsou z nich pořizovány fotografické, audio a videozáznamy, které jsou vyvěšovány na tento web, na facebookové stránky Knihovny Dolanska a používány v našich propagačních materiálech. V případě, že si nepřejete, aby Vaše fotografie nebo fotografie Vašeho dítěte byla takto použita, sdělte tuto skutečnost prosím administrátorovi na mail knihovna.malechov@seznam.cz

Děkujeme.

Deníčky 2018/2019

Noc s Andersenem 2019

Pasování rytířů řádu čtení 2018

Noc s Andersenem 2018

Deníčky V

Pasování rytířů řádu čtení 2017

Noc s Andersenem 2017

Knihovnické přednášky 2017

Deníčky IV.

Pasování čtenářů 2016

Noc s Andersenem

Přednášky jaro 2016

Deníčky III.

Napsali o nás

"Naše knihovna"

Návštěva malechovské knihovny

Návštěva Knihovny v Dolanech