Pasování rytířů Řádu čtení 2016

13.05.2016 13:31

Pozvánka na pasování rytířů Řádu čtení 2016


Dovolujeme si tímto pozvat prvňáčky místní základní školy, jejich rodiče, prarodiče, ostatní příbuzné a kamarády na pasování rytířů Řádu čtení, které se uskuteční

v sobotu 4. červan 2016 od 10.00 hod

v prostorách dolanské knihovny v budově obecního úřadu.