Vítejte na našem webu

 

Web je určen pro žáky Základní školy v Dolanech u Klatov.

 

Projekt nultého ročníku byl nazván Škola naruby 2014/2015 a organizoval se v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Na tento ročník navázala Škola naruby 2015/2016, Škola naruby 2016/2017, Škola naruby 2017/2018 a Škola naruby 2018/2019, která byla stejně jako v minulých ročnících zakončena Pasováním rytířů řádu čtení v červnu 2019.

 

Na konci letních prázdnin 2015 jsme pro vás připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech I. ročník projektu Čtení pomáhá 2015/2016. Ten je určen pro žáky, kteří již umí číst, tedy pro 2. třídy a vyšší, a je zaměřen na celorepublikový projekt Čtení pomáhá - více www.ctenipomaha.cz. Pro r. 2018 jsme připravili již IV. ročník tohoto projektu.

 

Na jaře 2016 se poprvé nocovalo v knihovně s Andersenem.  Nocování jsme si zopakovali v r. 2017, v r. 2018 i v r. 2019.

 

Na konci školního roku 2016 jsme předložili nejen dětem ale i dospělákům Čtenářskou výzvu. Podmínky čtenářské výzvy pro r. 2017 naleznete na www.ctenarskavyzva.cz .

 

Knihovny se také na jaře 2017, 2018 a 2019 zapojily do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech opět připravily sérii přednášek pro žáky ZŠ v Dolanech u Klatov.

 

Všem čtenářům s dobrým srdcem přejeme hodně pěkných chvil nad knihou.

 

 

Milý prvňáčku,

dovolujeme si Tebe, Tvé rodiče, prarodiče a kamarády pozvat na pasování rytíře řádu čtení, které se uskuteční 

ve čtvrtek dne 13.06.2019 od 13.45 hodin

v prostorách Místní lidové knihovny v Dolanech v budově obecního úřadu.

 

Noc s Andersenem

(s podtitulem … očima knihovnice)

 

Co se děje, co se slaví,

kam ty děti všechny jdou?

Narozky jsou Andersena,

knihovny jsou na nohou.

 

Spacák, penál, véču, deník,

hlavně dobrou náladu

nikdy sebou nezapomeň,

nocuješ-li v úřadu.

 

Andersen byl spisovatel,

co pohádky miloval,

Dolany zvou na procházku,

kdo mi boty zase vzal?

 

Párky, chleby, palačinky,

od maminek míváme,

a pak toho nejlepšího

čtenáře tu hledáme.

 

Nežli vlezem do spacáků,

zahrajem si divadlo,

potom zuby, pac a pusu,

koho že to napadlo?

 

Spát mi nechcem, radši zlobit,

počítáme zvonu hlas,

šuškáme si, povídáme

a na záchod zas a zas.

 

Ráno vstávat, čistit zuby,

taky malou snídani,

sbalit věci, podepsat se,

že je to tak, že, Hani?

 

A co na to knihovnice,

záda celá bolavá.

Ta jen křičí nikdy více,

mladší ať se namáhá.

 

Příští rok však v lednu dumá,

co pro děti vymyslet,

přejíc dětem i vám dalším,

že to není naposled.

 

(Pavla Šťastná)

 

VI. ročník čtenářské soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO"

 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně vyhlásila VI. ročník soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO. Žáci 2. až 5. ročníku ZŠ v Dolanech obdrží  letáček  se soutěžní průkazkou na začátku měsíce března 2019. Uzávěrka je 20.12.2019, vyplněné průkazky se odevzdávají v knihovně v Dolanech nebo na Obecním úřadu v Dolanech. 

IV. ročník projektů Škola naruby a Čtení pomáhá

 

3. září 2018 zasedli do školních lavic naší školy čerství prvňáčci a z těch loňských se už stali druháčkové.

Pro žáky 1. třídy jsme připravili pokračování projektu Škola naruby. O co se jedná a co vás čeká, si můžete přečíst v záložce Škola naruby 2014, Škola naruby 2015 Škola naruby 2016 nebo Škola naruby 2017 na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz. Deníčky spolu s letáky obdrží prvňáčkové ve dnech po 1.10.2018.

Druháčkové kromě práva zúčastnit se Noci s Andersenem v březnu/dubnu 2019 dostanou nabídku na zapojení se do projektu Čtení pomáhá ve formě letáčku. Podrobnější pokyny také můžete naleznout v záložce Čtení pomáhá na webu www.knihovnydolanska.webnode.cz.